Välkomna till
Exset Revision.

Exset är en revisions- och redovisningsbyrå med kontor i Hässleholm och Båstad. Vi erbjuder dig som företagare en helhetslösning när det gäller ekonomisk rådgivning. Våra kunder är små, medelstora och större ägarledda företag. Förutom kompetensen inom byrån har Exset ett väl utvecklat och fungerande nätverk av specialister som vi samarbetar med, såsom advokater, skattejurister, m.fl.

Vi vill hjälpa våra kunder att utvecklas och ett av våra viktigaste ledord är ”snabb och god service”. ”Engagemang” är ett annat ledord som utmynnar i att vi alltid arbetar med kunden i fokus. Vår målsättning är att varje kund – liten som stor - skall känna trygghet i och förtroende för vårt arbete. Det är vår fasta övertygelse att vi kan leverera detta tillsammans med god kvalitet till våra kunder.

 

Våra tjänster

Det finns många områden där du som företagare förr eller senare kan vara i behov av hjälp från våra kompetenta och engagerade revisorer, kollegor och samarbetspartners.

Våra tjänster är anpassade både för dig som företagare som för ditt företag.

Klicka på tjänsterna bredvid för att läsa mer.

X

Starta eget

Funderar du på att starta eget? För att starta eget krävs förutom bra affärsidé och stark vilja en hel del annat. Kreditgivare vill ha budgetar, i vilken företagsform skall verksamheten bedrivas, hur skall bokföringen skötas, flera delägare mm? Låt oss vara en del av ditt framtida företagande som rådgivare och bollplank. Vi har ett brett kontaktnät med många olika kompetenser.

Du är välkommen att kontakta oss för att nå dina mål!

 • Budgetar och prognoser
 • Bolagsbildning
 • Komma igång med bokföringen
 • Ärende till Bolagsverket

Redovisning

Behöver du frigöra tid för att koncentrera dig på det som du är duktig på – affärerna! Låt oss avlasta dig helt eller delvis med ekonomifunktionen. Vi skapar tillsammans ett ekonomipaket helt efter dina behov och önskemål. Vi anpassar oss efter dina befintliga bokföringsprogram men i huvudsak arbetar vi med Visma redovisning och lön 600 samt det webbaserade bokföringsprogrammet Fortnox.

Driver du flera bolag med ett gemensamt ägande, en s.k. koncern, är det intressant att se det gemensamma resultatet. För att kunna se detta får man göra en koncernredovisning. Det kan vara ett bra beslutsunderlag för koncernens fortsatta verksamhet.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

 • Löpande redovisning
 • Lönehantering
 • Momsredovisning
 • Skattedeklarationer
 • Upprättande av bokslut och årsredovisning
 • Budgetar och prognoser
 • Koncernredovisning
 • Kassaflödesanalyser
 • Kvalificerade redovisningsfrågor

Revision

Revision är i grunden en oberoende granskning av ditt företags verksamhet. Du som kund får en kvalitetsstämpel på den finansiella information som du lämnar ifrån dig. Revisionen skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot externa intressenter såsom investerare, kreditgivare, kunder, leverantörer och myndigheter.

Vi kan anpassa granskningen efter dina behov. Det finns andra bestyrkandeuppdrag än revision som kan utföras med olika bestyrkandegrad, med rimlig säkerhet eller begränsad säkerhet och efterfrågas bl.a. av ideella organisationer. Granskning enligt särskild överenskommelse innebär att vi utför en granskning för ett begränsat område där granskningsåtgärder definieras och att iakttagelser och slutsatser rapporteras. Granskning enligt särskild överenskommelse kan utföras på värdering av lager, andra väsentliga balansposter och kundavtal. Det kan bl.a. vara företagets kreditgivare som efterfrågar denna typ av granskning inför upptagande av nya krediter. Andra intyg som kan efterfrågas är intyg som krävs när företaget eller företagaren har någon form av åtagande eller rapporteringsskyldighet som behöver verifieras.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

 • Årlig revision
 • Andra bestyrkandeuppdrag än revision
 • Översiktlig granskning
 • Intyg

Skatter

Skatteområdet är ett komplext område med ständiga förändringar. Du som företagare har många krav att leva upp till inom en mängd områden. För att se till att skattebördan minimeras och att den komplexa lagstiftningen följs både för företaget och dig som ägare kan våra samarbetspartners inom skatteområdet bidra med sin kompetens och långa erfarenhet.

Förvaltar du fastigheter, skall du sälja eller köpa fastigheter, har du handel med EU? Då kan momshanteringen vara ett områden som kan vara i behov av genomgång. Gör jag rätt momsavdrag, har jag skyldighet att återföra momsen, rapporterar jag rätt moms? Det finns många komplicerade frågor inom detta område.

Om du idag bedriver din verksamhet i en enskild firma kan det under vissa förutsättningar vara ett betydligt bättre sätt att ombilda denna till ett aktiebolag. Det finns exempelvis utdelningsmöjligheter från ett aktiebolag som beskattas till en låg skattesats.

Har du frågor inom skatteområdet är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

 • Företags- och privat beskattning
 • Deklarationer – bolag och privat
 • Momshantering
 • Ombildning enskild firma till aktiebolag
 • Löpande skatterådgivning
 • Biträde och rådgivning vid skatteprocesser och skatterevisioner

Rådgivning

Under resans gång uppkommer situationer där du som företagare kan behöva rådgivning. Det kan vara exempelvis frågor om att ta in nya delägare, köp/försäljning av bolag eller ett förestående generationsskifte. Gemensamt för dessa frågeställningar är att det alltid är bra att planera och koppla in rådgivare i god tid för att identifiera möjligheterna. En bra start kan vara att ”besiktiga företaget”, en s.k. Due Diligence.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information!

 • Ägarfrågor
 • Värdering, köp/försäljning av företag
 • Generationsskifte
 • Bolagsstruktur, har du rätt bolagsstruktur?
 • Företagsbesiktning (Due Diligence), identifiera dolda risker/möjligheter inom finansiella, legala, affärs- eller miljöområdet.

Medarbetare

+
Sandra Malm Redovisningskonsult Hässleholm
Sandra Malm
+
Annika Melin Redovisningskonsult Hässleholm
Annika Melin
+
Victor Axelsson Revisor Hässleholm
Victor Axelsson
+
Malin Lind Redovisningskonsult Hässleholm
Malin Lind
+
Chris Nilsson Redovisningskonsult Hässleholm
Chris Nilsson
+
Moa Nilsson Revisor Hässleholm
Moa Nilsson
+
Thomas Axelsson Auktoriserad revisor / Partner Hässleholm
Thomas Axelsson
+
Mattias Lind Revisor Hässleholm
Mattias Lind
+
Lisbeth Persson Redovisningskonsult/Administratör Hässleholm
Lisbeth Persson
+
Berit Gustafsson Redovisningskonsult Båstad
Berit Gustafsson
+
Kenneth Nilsson Auktoriserad revisor Båstad
Kenneth Nilsson
+
Joakim Paulson Auktoriserad revisor / Partner Hässleholm
Joakim Paulson

Hitta till oss

Hässleholm

Frykholmsgatan 1, 281 31

 

 

 

Båstad

Köpmansgatan 25, 269 33